H/D: Lær at præsentere dit produkt og proces

Sted

BUFX Værkstedshallerne
Julius Andersens Vej 1
2450
København SV

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Hvordan laver man en god præsentation, som får det vigtige med og er spændende at lytte til?
Klassetrin

Til prøven lægges der vægt på, at eleverne kan præsentere sit færdige produkt og samtidig argumentere for valg og fravalg, samt fremvise deres proces fra ide til færdigt produkt. Det træner vi i dette forløb, hvor eleverne gennem en lyn-designproces skal udvikle en ide og en prototype på et produkt. Gennem forløbet får de redskaber til at dokumentere deres proces via f.eks. moodboards, problemoverblik og andre proces-redskaber.

 

Faglige mål:

Dette forløb berører primært kompetencemål i Håndværk og Design og Teknologiforståelse.

Håndværk og Design: Primære kompetenceområder: ”Design”, men berører også ”forarbejdning” og ”materialer”.

Teknologiforståelse: "Designprocesser" 

 

Mål:

  • Eleverne lærer om design proces.
  • Eleverne afprøver prøve-situationen.
  • Eleverne lærer at præsentere.

 

STEMkbh:

Dette forløb er en del af STEMkbh, der er din sikkerhed for et kvalitetsforløb inden for STEM-området. STEM står for Science (naturfag/naturvidenskab), Technology, Engineering (ingeniørens arbejdsmetode) og Math. 

Forløbet understøtter inden for STEM: 

  • Engineering: Eleverne arbejder systematisk fra idé til færdigt produkt med henblik på slutbrugeren.

     

Praksisfaglighed:

Forløbet egner sig til at arbejde med praksisfaglighed og samle observationer til UPV.

 

Forløbet varer typisk fra 9:00 til ca. 13:00, men dette kan tilpasses efter aftale.

BUFX har computere og udstyr. Medbring madpakke.

Forløbet udbydes også på TEC.