H/D: Design, der kan genanvendes

Sted

BUFX Værkstedshallerne
Julius Andersens Vej 1
2450
København SV

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Lær hvordan man designer, så det kan skilles ad og genanvendes.
Klassetrin

I dette forløb sætter vi fokus på en særlig tendens inden for design: ‘Design for disassembly’, der betyder design, der let kan skilles ad, så materialer og ressourcer kan genanvendes. Eleverne får en problemstilling og skal derfra ideudvikle og prototype deres bud på et produkt, der er konstrueret, så det let kan skilles ad og genanvendes. 

 

Faglige mål:

Dette forløb berører primært kompetencemål i Håndværk og Design og Teknologiforståelse.

Håndværk og Design: Primære kompetenceområder: ”Design”, men berører også ”forarbejdning” og ”materialer”.

Teknologiforståelse: "Designprocesser" 

Mål:

  • Eleverne lærer om design proces.
  • Eleverne lærer om bæredygtigt design.

STEMkbh:

Dette forløb er en del af STEMkbh, der er din sikkerhed for et kvalitetsforløb inden for STEM-området. STEM står for Science (naturfag/naturvidenskab), Technology, Engineering (ingeniørens arbejdsmetode) og Math. 

Forløbet understøtter inden for STEM: 

  • Engineering: Eleverne arbejder systematisk fra idé til færdigt produkt med henblik på slutbrugeren.

Praksisfaglighed:

Forløbet egner sig til at arbejde med praksisfaglighed og samle observationer til UPV.

 

Forløbet varer typisk fra 9:00 til ca. 13:00, men dette kan tilpasses efter aftale.

BUFX har computere og udstyr. Medbring madpakke.

Forløbet udbydes også på TEC.