Fortællinger fra Unge med Flugterfaringer

Sted

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom
Hejrevej 26, 2.th.
2400
København NV

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Få større indsigt i, hvad det vil sige at flygte og skabe sig et nyt liv i et nyt land gennem DFUNKs Fortælleroplæg
Klassetrin
Bydel

Ved et fortællerbesøg får eleverne en unik oplevelse igennem mødet med et ungt menneske med flugterfaringer. Ved at dele sin personlige historie og igennem dialog vil fortælleren give eleverne større indsigt i, hvad det vil sige at flygte og skabe sig et nyt liv i et nyt land. Alt imens at alle fortællinger er unikke, berører de fleste temaer som familieliv, ungdomsliv, frygt, uddannelse, tilhørsforhold, drømme blandt mange flere. 

De første 15 minutter af fortællerbesøget bruges på oplæg om fortællerens historie og er efterfulgt af 45 minutters dialog med eleverne. Her vil fortælleren give eleverne mulighed for frit at stille spørgsmål og på den måde få dem til at tænke over, det de har hørt. Dialogen inddrager således eleverne og uddyber fortællingen i den retning eleverne er mest nysgerrige på. Formålet er at give eleverne en større og mere nuanceret indsigt i livet for personer med flugterfaringer herunder en bedre forståelse af flugt og viden om, hvad det kan betyde at skulle skabe sig et nyt hjem i Danmark. Derudover lærer eleverne, at man sagtens kan have gode, rolige og nuancerede samtaler om emner, der ellers kan skabe spændinger i samfundet. 

Har du spørgsmål? Kontakt Olivia Lincoln på olivia@dfunk.dk eller på tlf nr: 26233393 NB: Skolen kan forvente mindre transportudgifter, men i så fald, aftales dette på forhånd med skolen.