En teenager i familien

Sted

Københavns Kommune
Borups Allé 41
2200
København N

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Få hjælp til at skabe en dialog mellem forældre og unge om ungeliv og forældreroller.
Klassetrin
Bydel

Alle 7. og 8. klasser i Københavns Kommune kan få hjælp til at afholde fællesmøder for forældre og elever, som sætter gang i en dialog om fester, brug af alkohol og andre ting, der fylder i ungdomslivet.

Mange forældre oplever, at deres teenager begynder at gå til fester og deltage i forskellige, sociale sammenkomster. Forholdet til blandt andet kammerater, køn, seksualitet og sociale medier kan få stor indflydelse på teenagerens selvværd og identitet. Samtidig begynder nogle teenagere at eksperimentere med alkohol og øvrige rusmidler i denne periode. Som forældre kan man opleve, at ens barn tager de første tilløb til en frigørelsesproces, og man kan være usikker på, hvordan man skal forholde sig i denne periode af barnets liv, og hvor meget man skal blande sig. Derfor er det en god idé, at forældrene i klassen tager en dialog om emnet sammen med de unge. 

Arrangementet består af to dele:
• Et besøg i klassen af en ungeguide. Varighed 2 lektioner/1½ time.
• Et fællesmøde med elever og forældre. Varighed 2 – 2½ time.

Besøget i klassen varetages af ungeguider og giver de unge forståelse for betydningen af sociale overdrivelser og misforståelser. Fællesmødet styres af uddannede SSP-instruktører og ungeguider og igangsætter dialog og refleksion omkring relationen mellem forældre og unge.