Digital dannelse #2: Digitale forstyrrelser

Sted

BUFX Værkstedshallerne
Julius Andersens Vej 1
2450
København SV

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Æder din telefon også din tid? Det er ikke underligt, for du kæmper mod adfærdsforskere og en industri, der vil gøre alt for at holde på din opmærksomhed.
Klassetrin

Vi kender alle, at der pludseligt er gået en halv time med at scrolle rundt på sociale medier. 
I dette digital dannelsesforløb forholder eleverne sig til eget skærmforbrug og om det egentligt er okay, at Instagram sælger deres data.

For at forstå ‘Opmærksomhedsøkonomi’ og hvilke greb app-udviklere bruger for at ‘holde på’ os, skal eleverne selv designe en app, der holder på brugerens opmærksomhed, så de kan høste deres data. 

 

Faglige mål:

Dette forløb berører primært kompetencemål i Håndværk og Design og Teknologiforståelse.

Håndværk og Design: Primære kompetenceområder: ”Design”, men berører også ”forarbejdning” og ”materialer”.

Teknologiforståelse: "Designprocesser" 

Mål:

Eleven kan

  • redegøre for, hvad opmærksomhedsøkonomi er.
  • reflektere over eget skærmforbrug og dets konsekvenser.
  • selv designe en App.

 

STEMkbh:

Dette forløb er en del af STEMkbh, der er din sikkerhed for et kvalitetsforløb inden for STEM-området. STEM står for Science (naturfag/naturvidenskab), Technology, Engineering (ingeniørens arbejdsmetode) og Math. 

Forløbet understøtter inden for STEM: 

  • Technology: Eleverne forstår forskellen mellem online og fysisk virkelighed.

Forløbet varer typisk fra 9:00 til ca. 13:00, men dette kan tilpasses efter aftale.

BUFX har computere og udstyr. Medbring madpakke.

Forløbet udbydes også på TEC og SOSU H.