Den Gode Dialog

Pris

Gratis

Dato & TID

Skab en stærkere debatkultur blandt unge.
'Den Gode Dialog' fremmer forståelse, refleksion og respekt for hinandens holdninger.
Bydel

'Den Gode Dialog' skaber forståelse for forskelligheder og respekt for diverse holdninger, samtidig med at vi udforsker svære emner. Målet er at styrke unges evne til at udtrykke sig om valg, handlinger og værdier. Vores erfarne dialogskabere faciliterer dialogen ved hjælp af forskellige øvelser, der sikrer aktiv deltagelse og hørelse af alle. Øvelserne skaber rum for forskelligheder og giver de unge en stemme, hvilket sigter mod at skabe refleksion og udfordre deres holdninger.

'Den Gode Dialog' bidrager til en stærkere debatkultur blandt unge, der kan forstå og udtrykke egne følelser og handlinger. Dette skaber et solidt fundament for at håndtere egne følelser og forstå andres, fremmer hensigtsmæssig handling og styrker evnen til at tage hensyn til andre.

Vores dialogforløb tager udgangspunkt i samfundsmæssige og uddannelsesmæssige temaer, tilpasset den enkelte skoles/institutions behov. Vi har erfaring med at afvikle dialogforløb om demokrati, medborgerskab, identitet, fællesskaber, fordomme, radikalisering og kulturelle normer. Workshops indeholder både oplæg og dialog for at udfordre elevernes refleksion og stillingtagen. Tematikkerne præsenteres gennem konkrete redskaber og øvelser, der forankrer initiativet på individ-, klasse- og samfundsniveau. Vi værdsætter lærernes aktive deltagelse for at sikre en meningsfuld og effektiv implementering af vores tiltag.

'Den Gode Dialog' afholdes på skoler og institutioner landet over.