Børns erindringer om 2. Verdenskrig

Sted

Københavns Stadsarkiv
Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1
1550
København V

Pris

Gratis

Dato & TID

En drengeklasse beskrev i 1946 deres oplevelser under besættelsen. I forløbet bliver der arbejdet med udvalgte erindringer fra københavnske teenagere.
Fag
Klassetrin
Bydel

I 1946 skrev københavnske elever og skolefolk om deres oplevelser under besættelsen. På Strandvejsskolen bad lærer Holbøll sine elever om at skrive om ”En oplevelse under besættelsen”. Eleverne var drenge omkring 14-års alderen, og det er et udvalg af disse kilder, som forløbet omhandler. Eleverne skal arbejde med og undersøge hvilket indblik eleverindringerne giver i København under besættelsen, set fra et børneperspektiv.   

I forløbet bliver klassen inddelt i to lige store grupper: den ene gruppe arbejder med udvalgte eleverindringer og den anden gruppe møder en historiker og får en guidet tur i arkivets ellers lukkede magasiner. Her bliver de præsenteret for arkivet som institution og møder andre kilder, der omhandler besættelsen. Efter ca. 40 minutter byttes der, så begge grupper prøver begge øvelser. Vi slutter af med en fælles observationsøvelse på Rådhuset.

Formålet med besøget er at styrke elevernes historiebevidsthed gennem kildearbejde. Det gør vi ved at lade dem arbejde med en personlig fortælling, som vi kender fra en autentisk kilde, hvilket giver eleverne en forståelse af hvad et arkiv og hvad kilder er. Igennem den personlige fortælling skal eleverne opleve en nærværende historieundervisning, som de kan koble til deres egen livsverden.