Børn har ret

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Børn har ret er en involverende workshop, der med drama- og refleksionsøvelser sætter børns rettigheder på dagsordenen og styrker trivsel og fællesskab!
Klassetrin
Bydel

Eleverne får mulighed for at få en forståelse af, hvad der sker i verden ift. bl.a. flygtninge, samt indsigt om rettigheder i eget og andres liv.

Målet er at vække empati og give forståelse for problematikker, som ofte kan virke vanskelige og fjerne. Eleverne bliver i stand til at reflektere over, diskutere og agere ift. menneskerettigheder. Samtidig udvikler eleverne deres evne til at indgå i sociale relationer og demokratiske fællesskaber, som kan være med til at fremme selvværd og trivsel.

Workshoppen består af et komplet program med dramaøvelser, teknikker og materialer for en hel klasse, som faciliteres af en uddannet workshop-pilot med flair og blik for inddragelse. Workshoppen beror på dialog og samarbejde, og det samlede klassefælleskab styrkes.

Børn har ret tager udgangspunkt i FN's Børnekonvention. Der er udarbejdet gratis materiale med opgaver og inspiration omkring workshoppen og emnet børns rettigheder.

Varighed: 2 timer (120 min.)

Hvor: I jeres klasselokale

Hvornår: Forår 2024 (mar.- juni).

Teatret Zeppelin udbyder i samarbejde med Åben Skole gratis workshops til københavnske folkeskoler. Workshops uddeles efter først-til-mølle.

Booking: Send mail til louise@zeppelin.dk med skolens navn, klassetrin og ønsker til dato.