VÆRLØSE FLYVESTATION – FRA START TIL SLUT – FLYVESTATIONENS HISTORIE

Sted

DAFARO c/o Naturstøttepunkt Hjortøgaard
Sandet 77
3500
Værløse

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

I 1934 oprettes flyvestationen og Hærens flyvetjeneste flytter ind. Byen Bringe eksproprieres i takt med den tyske udbygning under besættelsen.

Fra start til slut – Flyvestationens historie (2 timer)

I 1934 oprettes flyvestationen og Hærens flyvetjeneste flytter ind. Byen Bringe eksproprieres i takt med den tyske udbygning under besættelsen. De gamle gårde bliver en del af den nye flyveplads. Der er stadigvæk enkelte spor. Eleverne introduceres til den samlede historie. Timerne går hurtigt og børn fra 3.-6. klasse får samtidig en stor oplevelse i den fantastiske natur. Vi ser nogle af de tyske stillinger, ser en bunker udefra, besøger Totalforsvarscenter Værløse, DAFARO og ser nærmere på Brand- og redningskøretøjer fra slut krigen og frem. Vi ser på landingsbaner.

Indhold:
•    Flyvestationen oprettes
•    Første verdenskrig
•    Mellemkrigstiden
•    Besættelsen
•    Den kolde krig
•    Tiden efter murens fald
•    Nedlukning
•    Brand- og redningskøretøjer

Praktisk:
•    2 timers rundtur og et overblik med start ved Hjortøgård, Sandet 77, 3500 Værløse.
•    Turen er på ca. 3 km. og er stort set på ”fast” vej.
•    Der er toiletforhold ved start og under turen.
•    Der kan tappes vand fra vandposter undervejs.
•    Frokost kan spises enten i det fri eller i en Shelter.
•    Det er en god ide, at eleverne har en lygte med

Tag praktisk tøj på efter vejret – turen gennemføres i forskellige typer vejr.

Alle turene guides og der kan tages særlige hensyn hvad angår gangbesværede og kørestole, hvis vi er oplyst inden om forholdene. Vi oplyser om særlige forhold så de ansvarlige lærere kan være velforberedte. Det anbefales man har praktisk tøj på.

Vedr. afbud: Aflysning af booket aftale hhv. tirsdage/torsdage skal ske SENEST 2 hverdage før. Udeblivelse udløser et gebyr på 500,00 kr. + moms til den enkelte skole. Aflysning kan ske via kommentarfelt i turbekræftelse.

Vedr. afbud ved akut sygdom:
Nødtelefon ( 42 41 94 20 ) åben på selve dagen mellem 0800 og 0900. Disse betingelser er udfærdiget i samarbejde med forvaltningen.