VÆRLØSE FLYVESTATION - FRA 1940-1950

Sted

DAFARO c/o Naturstøttepunkt Hjortøgaard
Sandet 77
3500
Værløse

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

9. april 1940 angribes flyvestationen, danske fly ødelægges, 2 piloter dræbes da de forsøger at lette under angrebet og tyskerne besætter derefter området.

Fra 1940-1950 (3 timer)

Den 9. april 1940 angribes flyvestationen, danske fly ødelægges, 2 piloter dræbes da de forsøger at lette under angrebet. Tyskerne besætter området og påbegynder udbygning. Værløse får tysk kommandant og flyvepladsens får en rolle ift. allieredes bombninger i Tyskland.
På denne 3 timers rundtur gennemgår vi besættelsen. Vi ser nogle af de tyske stillinger, ser en bunker udefra, besøger Totalforsvarscenter Værløse, DAFARO og ser nærmere på Brand- og redningskøretøjer fra slut krigen og frem. Vi kommer ud og ser landingsbaner.
Der fortælles om hændelser under besættelsen og befrielsen, som var ret usædvanlig.

Timerne går hurtigt og elever fra 6.-9. klasse får en grundlæggende forståelse for Danmark under besættelsen med fokus på flyvevåbnet.

Indhold:
•    Optakten
•    Den 9. april
•    Nu på tyskernes hænder
•    Flyvestationen som byggeplads
•    Flyvestationens formål
•    Fejllanding
•    Befrielsen
•    Igen på egne hænder
•    Brand- og redningskøretøjer

Praktisk:
•    3 timers rundtur og et overblik med start ved Hjortøgård, Sandet 77, 3500 Værløse.
•    Turen er på ca. 3 km. og er stort set på ”fast” vej.
•    Der er toiletforhold ved start og ca. midtvejs.
•    Der kan tappes vand fra vandposter undervejs.
•    Frokost kan spises enten i det fri eller i en Shelter.
•    Det er en god ide, at eleverne har en lygte med.

Tag praktisk tøj på efter vejret – turen gennemføres i forskellige typer vejr.

Alle turene guides og der kan tages særlige hensyn hvad angår gangbesværede og kørestole, hvis vi er oplyst inden om forholdene. Vi oplyser om særlige forhold så de ansvarlige lærere kan være velforberedte. Det anbefales man har praktisk tøj på.

Vedr. afbud: Aflysning af booket aftale hhv. tirsdage/torsdage skal ske SENEST 2 hverdage før. Udeblivelse udløser et gebyr på 500,00 kr. + moms til den enkelte skole. Aflysning kan ske via kommentarfelt i tur-bekræftelse.

Vedr. afbud ved akut sygdom: Ved sygdom er en nødtelefon ( 42 41 94 20 ) åben på selve dagen mellem 0800 og 0900. Disse betingelser er udfærdiget i samarbejde med forvaltningen.