Sund Digital Trivsel 5. - 9. klasse

Pris

Gratis

Dato & TID

Tilbud til elever og forældre i 5. - 9. klasse med fokus på digitale vaner og fællesskaber.
Bydel

Formålet er at give elever og forældre redskaber og handlekompetencer, så de sammen kan skabe balance i deres digital og ikke-digitale liv og etablerer sunde digitale vaner i en tidlig alder.

I forløbet er der blandt andet fokus på balancen mellem brug af skærm og aktivitet uden skærm, digitale fællesskaber, gaming og hvordan skærm, søvn og fysisk aktivitet har indvirkning på vores trivsel.

Et forløb består af: 

  • Et klassemøde med eleverne. Varighed 1½ time. På klassemødet fokuseres især på refleksion over egen digital adfærd, fællesskaber, kommunikation, søvn og fysisk aktivitet. Oplægget består af en blanding af fælles dialog, opgaver og øvelser.
  • Et fællesmøde med elever og forældre. Varighed 1½-2 timer. På fællesmødet faciliteres fælles drøftelser blandt elever og forældre om klassens digitale vaner og fællesskaber, herunder blandt andet kommunikation og brug af sociale medier. Undervejs i mødet deles elever og forældre op.  Ønsket er at give forældrene mulighed  for at tale med hinanden om muligheder og faldgruber i deres børns digitale liv. Som forælder kan man være usikker på hvordan man skal forholde sig til sit barns digitale liv og hvor meget man skal blande sig. Derfor er det en god idé, at forældrene i klassen tager en dialog om emnet sammen og med klassens elever. 

Oplæggene finder sted på skolen og holdes af en medarbejder fra Center for Børn og Unges Sundhed. 

Tidspunktet for afholdelse af begge møder aftales med klassens lærer. Forældremødet kan afholdes i forbindelse med klassens andre forældremøder.

Forløbet tilbydes også for 0. - 4. klasser.