Elevernes grønne skolegård

Sted

På jeres skole

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Skolens udearealer er på agendaen, og elevrådet skal i samarbejde med landskabsarkitekter videreformidle data fra skolens elever til skolebestyrelsen.
Klassetrin
Bydel

Beskrivelse:

Elevrådet får besøg af landskabsarkitekter fra BY RUM SKOLE på et elevrådsmøde, her startes processen om, hvordan ønsker og drømme indsamles fra resten af skolens elever. 

I fællesskab udvikler vi et undersøgelsesdesign, BY RUM SKOLE udarbejder et spørgeskema og i fællesskab omdanner vi resultaterne til formidlingsmateriale.

 

Mål:

Målet med processen er, at flere af skolens elever bliver bevidste om udearealerne i deres skolegård, samt får mulighed for at påvirke fremtidige beslutninger. 

Skolens elevråd får mulighed for at sætte den grønne skolegård på dagsordenen, og vil i processen få hjælp og sparring af landskabsarkitekter. 

BY RUM SKOLE spiller med baggrund i deres virke ind med muligheder for elevernes aktive deltagelse i realisering af ønsker og drømme.

Elevrådet får besøg af BY RUM SKOLE 3 gange i forløbet. 

 

Hvem er vi?

BY RUM SKOLE har igennem de sidste fire år arbejdet med over 3000 folkeskoleelever i design-, byggeri- og beplantnings-projekter med fokus på praksisfaglighed og børnenes udearealer. Alle undervisere er landskabsarkitekter med pædagogisk erfaring fra disse projekter og med baggrund fra frivilligt arbejde med børn og unge i foreningslivet.

BY RUM SKOLE arbejder hovedsageligt med demokratisk dannelse i en projektbaseret tilgang hvor der er fokus på praksisfaglighed. Dette involverer oftest elementer fra fagene: Natur og Teknologi, Håndværk og Design, Billedkunst og Matematik

 

Forløb:

Vi har 4 støttede forløb i 2024 og 2 støttede forløb til foråret i 2025. 

Tilmelding:

Tilmelding sker til Anette Schjødt Thorsen på mail: info@byrumskole.dk

Oplys følgende på kontaktlæreren og elevrådsforpersonen: 

  • Skolens navn 

  • Navn på kontaktperson 

  • Mail og telefon nr.
     

I vil herefter blive kontaktet, så vi kan lave konkrete aftaler om datoer for forløbet