Digital dannelse - fællesskaber, god tone og samtykke

Sted

På skolen

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

At passe på hinanden i en digital hverdag
Klassetrin

Det skal være sjovt at lære, derfor bygger vi  vores oplæg på idéen om interaktiv undervisning, hvor der bliver lagt fokus på unge inddragelse i form af øvelser og dialoger.

I dette oplæg ser vi på, hvordan elever kan skabe trygge digitale fællesskaber. Vi afsøger dette i et lokalt og et globalt perspektiv og går på opdagelse i den indvirkning, digitale medier kan have på dagligdagen. Dette i form af trivsel, mellemmenneskelige interaktioner, hårdt sprog og kultur. Med oplægget øger vi elevernes digitale dannelse gennem dialog om grænser, sikkerhed og øvelser i ansvarlig adfærd online. Dette gøres gennem refleksion over mulighederne for at navigere i digitale fællesskaber mhp. at styrke elevernes forståelse af rettigheder online.

Dette oplæg er målrettet 8. klasse.

Digital dannelse: 8. maj, 15. maj, 16. maj, 17. maj, 21. maj, 22. maj, 23. maj eller 24. maj. Kontaktperson: Mathias Nimgaard, mathias@cfdp.dk, tlf. 4248 6832