Små dyr indeni og udenpå

Sted

Zoologisk Have
Roskildevej 32
2000
Frederiksberg

Pris

1.500,00 kr.

Dato & TID

I dette forløb skal eleverne være nysgerrige på små dyrs indre og ydre anatomi
Emner
Bydel

Eleverne skal undersøge tilpasninger hos kakerlakker og mus, og efterfølgende selv dissekere dem. Det stiller krav til elevernes finmotorik og træner dem i at diskutere etik omkring levende og døde dyr. Vi kommer i processen omkring de forskellige dyreklassers organer og funktioner samt forskelle og ligheder mellem dyreklasserne. Dagen afsluttes med en rovdyrsfodring, hvor eleverne ser de dissekerede dyr blive en naturlig del af fødekæden.

Åben skole betaler for forløbet, derudover koster det 50 kr. pr. person medmindre skolen har ZOOkort.