Reformationen – kirke, krig og kongemagt

Sted

Nationalmuseet
Ny Vestergade 10
1471
Kbh K

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler
600,00 kr.

Dato & TID

Reformationen i 1536 er en skelsættende begivenhed i danmarkshistorien, der fik stor betydning for samfundsstrukturen og magtforholdene.
Klassetrin
Bydel

Undervisningen fremsætter et før og efterbillede på baggrund af Martin Luthers tanker og inddrager eleverne i en vurdering og diskussion af reformationens mange facetter, hvor politik og religion var en side af samme sag.

Eleverne får gennem et historisk scenarie indblik i en borgerkrig, hvor både kongemagten, adlen, kirken og bønderne spillede en aktiv rolle.

Eleverne styrkes i at vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger og trænes i at perspektiveres fortiden til nutiden, så de forstår reformationens betydning for datidens samfund.

Varighed: 1 time
Max antal deltagere: 28

ONLINE BOOKING

Download vores materiale til brug både før og efter besøget - Mellemtrin

Download vores materiale til brug både før og efter besøget - Udskoling