Rap-Workshop om Medborgerskab og Meninger

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Rap-workshoppen Medborgerskab og Meninger har til formål at øge demokratisk bevidstgørelse blandt unge.
Klassetrin
Bydel

Workshoppen gør elever skarpere på, hvad det vil sige at være en god samfundsborger, hvordan man kan omdanne sine meninger til handling, og hvordan man kan bruge sin stemme til at ændre samfundet. Deltagerne bliver undervist i rytme, rim og sprog, og får værktøjerne til at skrive og fremføre deres egen rap. Deres tankeprocesser og meninger bliver omdannet til en rap tekst, hvor eleverne formidler deres forestilling af, hvordan den gode samfundsborger ser ud, hvordan vi skal være overfor hinanden, hvilke rettigheder vi har og bør have, samt hvordan vi som borgere i Danmark kan bidrage til samfundet. Rapolitics’ erfaring er, at det kreative samarbejde mellem professionelle rappere og unge kan udfordre etablerede forestillingsevner og give unge mulighed for at opdage sig selv på ny og udvikle holdninger og visioner for eget liv og samfund, som de ikke vidste, de var i besiddelse af.

Deltagerne bliver præsenteret for en række debatspørgsmål og øvelser, som giver stof til eftertanke, og som hjælper dem med at reflektere over deres egen og andres rolle i samfundet. De bliver ikke blot oplyste om emnet, de danner også egne holdninger og formidler dem i klassen, hvilket klæder dem på til også at diskutere og dele deres holdninger i situationer udenfor klasselokalet. Workshoppen faciliteres af to rappere, hvis jargon, attitude og talent skaber en særlig adgang til at nå de elever, der ellers har det sværest i klassen, fordi de kan identificere sig med rapperne (som i mange tilfælde selv har siddet på bagerste række i deres skoletid). Det fører til at selv de mindst engagerede elever deltager, forholder sig til emnet og tør optræde for de andre elever. Ved at bruge rap som metode, vil vi ikke kun oplyse om emnet, men også skabe et forum, hvor unge skal tage stilling til egne holdninger og ønsker om et godt samfund, samt videreformidle deres budskaber i deres rap-tekster.