Pasning af Zoodyr

Sted

Zoologisk Have
Roskildevej 32
2000
Frederiksberg

Pris

1.500,00 kr.

Dato & TID

Eleverne oplever hvordan det er at være dyrepasser, og hvad man skal have af viden, for at kunne passe et dyr rigtigt.
Klassetrin
Emner
Bydel

Eleverne bliver delt i to hold, hvor de bl.a. muger ud og skærer mad ud til gederne. 

Formålet for forløbet er, at eleverne gennem praktisk arbejde opnår forståelse for- og viden om: 

  • Dyrenes naturlige behov, og hvordan man tilgodeser disse behov. 
  • Zoo som arbejdsplads, herunder hvad indholdet i arbejdet som dyrepasser består i. 
  • Hvordan man opfører sig, når man er sammen med store som små dyr.

Åben Skole betaler for forløbet, derudover koster det 50 kr. pr. person medmindre skolen har ZOOkort.