Kampen mellem diktatur og demokrati

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

To journalister hjælper eleverne med at forstå, hvad det vil sige at være ung i et diktatur, og hvorfor det er så vanskeligt at komme af med en diktator.
Klassetrin
Bydel

På tværs af kloden er demokratiet i tilbagegang og autoritære kræfter vinder frem. Ungdommen protesterer mere end nogensinde før for at vende udviklingen, men har svært ved at opnå politisk indflydelse. Få steder er dette så tydelig som i Mellemøsten og Nordafrika, hvor de unge efter mere end ti års oprør stadig lever i diktaturer. Journalisterne Florian Elabdi og Rasmus Bøgeskov Larsen har dækket protester på tværs af regionen og fortæller i dette læringsforløb, hvad der er på spil i kampen for demokratiet. 

Forløbet giver eleverne en forståelse af, hvordan unges hverdag er anderledes i et diktatur end i et demokrati. Hvordan et autoritært regime præger de unges skoler, deres fritidsliv og deres drømme for fremtiden. Og forløbet giver eleverne indsigt i, hvordan de unge forsøger at skabe forandring i deres samfund, og hvorfor det er så vanskeligt at få væltet en diktator. 

Undervejs i forløbet vil eleverne møde unge, der fortæller om hvordan diktaturer påvirker deres liv, og hvorfor de er villige til at ofre liv og lemmer for at opnå demokrati. Eleverne vil skulle forholde sig til, hvilke valg de selv ville træffe, hvis de stod i den samme situation. 

 

Hvad får eleverne ud af forløbet?

Forløbet giver eleverne et godt indtryk af, hvad det vil sige, når der ikke er plads til kritisk tænkning i et samfund og borgerne ikke oplever, at de er en del af fællesskabet og har mulighed for at blive hørt. Det er i fraværet af disse rettigheder, at det bliver tydeligt, hvor betydningsfulde de er. Vores fokus på unge og deres ønsker og drømme gør det nemmere for eleverne at relatere sig til det og sætte sig i deres sted. 

Forløbet belyser også, hvordan sociale medier kan være med til at fremme demokrati og medborgerskab. Diktaturerne bruger selvfølgelig de nye medier til at sprede misinformation og skabe splid, men de kan ikke kontrollere platformene på måde som de traditionelle medier. Det giver aktivister, journalister og demonstranter en mulighed for at fremme pluralitet, kritisk tænkning og ytringsfrihed.

 

Om journalisterne

Florian Elabdi er freelancejournalist og redaktør på undervisningsportalen Flygtningebørn.dk. Som journalist har han dækket Mellemøsten og Afrika for en lang række danske og internationale medier. Han har også undervisningserfaring fra folkeskolen, HF og diverse aftenskoler. Se mere på hans hjemmeside www.flolance.dk.

Rasmus Bøgeskov Larsen er freelancejournalist bosiddende i Kairo og tidligere Mellemøstkorrespondent for Politiken. For Udenrigsministeriet har han været med til at producere et undervisningsmateriale om Unge i Tunesien og en udstilling med titlen Arabiske Drømme, som nu også bliver anvendt til undervisning. Læs mere her

Florian tager ud på skolen, mens Rasmus bliver livestreamet fra Kairo til klasselokalet.