Elevråd som forandringsagenter

Sted

Crossing Borders /Union
Nørre Allé 7
2200
København N

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Vi engagerer jeres elevråd i at skabe forandring - både på deres skole og i en større global kontekst.
Klassetrin
Bydel

Formålet med undervisningsforløbet er at forstærke elevrådets engagement og ønske om at skabe forandring, både på deres skole og i en større global kontekst. 

Vi vil med diverse øvelser guide elevråd gennem refleksioner over hvad de værdsætter på deres skole og hvad de gerne vil forandre. Med Crossing Borders’ arbejde indenfor aktivt globalt medborgerskab, vil vi sætte deres ønsker om forandring i en bredere kontekst ved at inddrage FNs verdensmål. 

Målet er at styrke de unges håb for fremtiden, gøre verdensmålene mere håndgribelige, og hjælpe eleverne med at forstå at selv små handlinger kan skabe store forandringer på den lange bane, forandringer for dem selv og deres klassekammerater – men også forandringer for verden. 

Ved forløbets afslutning får elevrådet selv mulighed for at udvikle konkrete løsninger på skolen, centreret omring de verdensmål de selv føler mest relevante. Vi vil med eleverne både skabe en plan for den konkrete løsning, samt hvordan de skaber engagement og opbakning blandt resten af skolen.

Workshoppen foregår på engelsk, men med mulighed for oversættelse til dansk undervejs.