Dyrk, undersøg og spis insekter

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Det er nemt at dyrke spiselige insekter i klassen og tilberede dem i madkundskab. Samtidig lærer eleverne en masse om insekter, klima og bæredygtighed.
Bydel

Forløbet er et 3-ugers jord-til-bord forløb med spiselige insekter, hvor eleverne dyrker deres egne melorme over nogle uger og hvor de undervejs i processen kan undersøge insekternes livscyklus, kendetegn samt klima- og ressourceaftryk og sammenligne dem med de dyr, vi plejer at spise. Til sidst afliver og tilbereder eleverne insekterne i madkundskab, hvor de tester dem som køderstatning. Undervejs vender eleverne sig til at passe insekterne og langt de fleste smager på maden til sidst og kan lide det. 

Forløbet tager mellem 6-10 lektioner over 2-4 uger. 

Workshop uge 1:
Eleverne undersøger melormes livscyklus og fysiologi som forudsætning for klimaaftryk og dyrkning. Efter workshoppen passer eleverne insekterne (larver, pupper, biller og æg) i 3 uger.

Workshop uge 2:
Vi undersøger insekters vekselvarme ved at udsætte dem for forskellige temperaturer for at se, hvordan de reagerer. Vi undersøger, hvad vekselvarme betyder for deres omsætning af foder til biomasse, som en af forklaringerne på deres lave klimaaftryk. Man kan også undersøge vandaftryk eller kigge på dem i en lup. 

Workshop uge 3:

Eleverne går i køkkenet og tilbereder små retter med melorme og fårekyllinger for at teste insekter som køderstatning. Insekter har den samme smags- og næringsprofil som kød, men meget lavere klimaaftryk.