Bagsiden af medaljen - Ulighedens mange facetter

Sted

Nationalmuseet
Ny Vestergade 10
1471
København

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler
900,00 kr.

Dato & TID

I dette forløb er eleverne selv med til at bestemme, hvad de gerne vil blive klogere på i forhold til ulighed.
Klassetrin
Bydel

Er ulighed et kriterie for velstand? Er man selv ansvarlig for, om man ender i en god eller dårlig økonomisk situation? Kan det passe at 80% af ens indkomst allerede er defineret ved fødslen? Hvad betyder økonomisk ulighed imellem køn, generationer og geografi? Dét er nogle af de spørgsmål, der sættes fokus på. Ud fra elevernes prioritering af interesser fastlægges forløbets gang og kobles til genstande og historier i udstillingen. Eleverne vil løbende blive klædt på til at diskutere og reflektere over spørgsmål relateret til ulighed.
Forløbet er udviklet i samarbejde med undervisere fra Niels Brock Innovationsgymnasium. Selve forløbet tager 1 – 1 ½ time. Dog kan det anbefales at afsætte lidt mere tid i udstillingen efterfølgende, da udstillingen også rummer et spil, som eleverne selv kan gå på opdagelse i før eller efter.
Forløbet underbygger at eleverne kan:
- Reflektere over forskellige former for ulighed – fx ulighed imellem køn, generationer, geografi og udvikling som nødvendig for velstand.
- Blive klogere på og diskutere økonomisk ulighed ud fra egne standpunkter

Målgruppe: 8.-10. klasse
Varighed: 90 minutter
Fag: Samfundsfag, historie, international økonomi
Max antal deltagere: 32 (inkl. lærere)
Pris: 900 kr