12. februar 2024

Digital dannelse og trivsel – flere nye tilbud på Åben Skole-portalen

Tilbud om gratis forløb om digital dannelse til elever og deres forældre, der ønsker at understøtte trivsel og gode digitale vaner.

De seneste børnesundhedsprofilundersøgelser i København peger på udfordringer relateret til søvn og digital adfærd. Elever i grundskolealderen på Københavnske skoler har derfor mulighed for at få gratis forløb om digital dannelse samt forløb for forældre og elever om trivsel og sunde digitale vaner.


Flere forløb om digital dannelse på Åben skole portalen

I dette skoleår har elever i de københavnske skoler mulighed for at få flere gratis forløb om digital dannelse på Åben skole portalen. Forløbene kan understøtte skolens arbejde med digital dannelse og ikke mindst arbejdet med elevernes trivsel og bidrage til at skabe fokus på trygge digitale fællesskaber og gode digitale vaner.


Forløbene er for elever i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen og findes både til enkelte og flere klasser på samme tid. Forløbene giver blandt andet eleverne viden om sikker og lovlig adfærd på nettet, trygge digitale fællesskaber samt kritisk tænkning i digitale fællesskaber.


Alle forløbene kan findes og bookes via Åben skole portalen via dette link.


Sund digital trivsel – Gratis forløb for elever og forældre i 0.- 4.klasse

Er du lærer i 0.-4. klasse, og ønsker du at understøtte en god dialog med elever og forældre om trivsel og sunde digitale vaner, kan du booke Københavns Kommunes forløb ”Sund digital trivsel”. Forløbet er et klassebaseret tilbud til elever og forældre, og formålet er at give viden om- og redskaber til at skabe gode digitale vaner i en tidlig alder.

Et forløb består af: 
•    Et klassemøde med eleverne af 1-1½ times varighed. Længden af mødet aftales med klassens lærer og mødet ligger i skoletiden. 
•    Et forældremøde uden elevdeltagelse af 1½ times varighed. Tidspunktet for afholdelse aftales med klassens lærer og vil typisk ligge sen eftermiddag/tidlig aften. Mødet kan afholdes i forbindelse med klassens andre forældremøder.
Klassemødet har til formål at give viden om balancen mellem brugen af skærm og leg uden skærm, betydningen af en god og tilstrækkelig søvn og hvorfor det er godt også at være fysisk aktiv i løbet af en dag. 


Formålet med forældremødet er at belyse betydningen af forældres opmærksomhed og dialog med deres børn om muligheder og faldgruber i deres digitale liv. Desuden ønskes at skabe refleksion hos forældrene omkring deres og familiens digitale vaner.

Forløbene gennemføres af Center for Børn og Unges Sundhed, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Dette tilbud findes også på Åben Skole Portalen, og kan bookes på sunddigitaltrivsel@kk.dk