Hverdagsliv før og nu

Sted

Arbejdermuseet
Rømersgade 22
1362
København K

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Erindringer og sanselighed – det perfekte første møde med museet, historiefaget og faglig læsning.

Klassetrin
Emner
Bydel

Læs, leg og lær med historien 

Hvad kan man egentlig lære på et museum? Hvilke historier om hverdagen gemmer der sig i Børnenes Arbejdermuseum? Og hvilke ligheder og forskelle er der på hverdagsliv før og i dag? Det er gennemgående spørgsmål i undervisningen, hvor formålet er at skabe et fælles og sanseligt afsæt for at tale om hverdagslivet før og nu. Undervisningen retter sig mod dansk og historie med fokus på faglig læsning og skrivning, da en del af aktiviteterne handler om at læse og forstå forskellige teksttyper.

Sanselig og legende undervisning
Eleverne arbejder med en bred vifte af undervisningsaktiviteter: De går på opdagelse i udstillingen, de fordyber sig i forskellige hverdagstematikker og rollespilselementer og så formidler de den viden og de erfaringer, de gør sig. Undervisningen veksler mellem dialog, korte oplæg, gruppearbejde og øvelser. 

I gruppearbejdet fordyber klassen sig i tematikkerne boligforhold, leg, kost, økonomi og arbejde. Hver gruppe arbejder med erindringer og forskellige sanselige oplevelser. Her skal eleverne bl.a. arbejde på flaskefabrikken, diskutere hvilke af familiens ejendele, der bedst kan pantsættes hos pantelåneren, og så skal de forsøge at købe ind til aftensmad til en hel familie, selvom pengene er få.