Ytringsfrihed på nettet - hvem bestemmer?
Tech Sapiens
Arrangør:Tech Sapiens
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
Vi lever i et demokrati og i et demokrati er der ytringsfrihed, ikke? Men vores liv er i stigende grad rykket i det digitale og hvem bestemmer egentligt der? I dette forløb undersøger vi, hvem der bestemmer i ‘digi-lande’ som Facebook, Youtube og Twitter. Og hvad betyder det for vores ytringsfrihed? Hvad taler for og imod, at ‘digi-landenes’ konger og dronninger modererer den offentlige debat på deres platforme? Læringsmål: Eleven kan redegøre for magtforholdet mellem forbruger og ejer af sociale platforme. Eleven kan diskutere fordele og ulemper ved at den offentlige debat modereres på sociale medier. Eleven har viden om ytringsfrihed i ‘virkeligheden’ og på sociale medier.

Tidspunkt:

Mandag 25. april 2022 til Torsdag 22. december 2022
Sted:
Aktiviteten finder sted på skolen
Vi lever i et demokrati og i et demokrati er der ytringsfrihed, ikke? Men vores liv er i stigende grad rykket i det digitale og hvem bestemmer egentligt der? Eleven skal diskutere disse spørgsmål.