Workshopforløb til valgfaget Håndværk og design - med fokus på "prøvekravene" og "Innovation og Entreprenørskab"
Praksisfaglige valgfag
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
Målgruppe: Udskolingselever 7./8. klasse. Max antal elever: Et valgfagshold. Forløbet kan skaleres. Deltagelse af ungdomsskole-lærer er dog max 6 timer. Booking via mail til Almen.ungdomsskolen@kk.dk Ved booking skal desuden skrives: 1) Ønsket forløb /titel på forløbet 2) Ønskede datoer og uv-tider! (VIGTIGT!) 3) Skolens navn 4) Kontaktoplysninger på lærer(e) fra skolen. (telefon og mail!) 5) Antal elever (cirka) og klassetrin.

Tidspunkt:

Mandag 2. september 2019 til Fredag 19. juni 2020
Sted:
Aktiviteten finder sted på skolen
Forløbet har til formål at styrke elevernes innovative kompetencer samt styrke deres forudsætninger for at klare sig godt til prøven i 8. klasse. Der arbejdes casebaseret med en skabende tilgang.