Workshopforløb til det praksisfaglige valgfag Madkundskab - med fokus på prøvekravene og Innovation og Entreprenørskab
Valgfag Madkundskab praksisfaglighed prøve
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
Målgruppe: Udskolingselever, valgfag, 7./8. klasse Max antal: et valgfagshold Forløbet kan skaleres. Deltagelse af ungdomsskole-lærer er dog max 6 timer. Booking via mail til Almen.ungdomsskolen@kk.dk Ved booking skal desuden skrives: 1) Ønsket forløb /titel på forløbet 2) Ønskede datoer og uv-tider! (VIGTIGT!) 3) Skolens navn 4) Kontaktoplysninger på lærer(e) fra skolen. (telefon og mail!) 5) Antal elever (cirka) og klassetrin..

Tidspunkt:

Mandag 2. september 2019 til Fredag 19. juni 2020
Sted:
Finder sted på skolen
Forløbet har til formål at styrke elevernes innovative kompetencer samt styrke deres forudsætninger for at klare sig godt til prøven i 8. klasse. Der arbejdes casebaseret med en skabende tilgang.