Vi skaber gode fællesskaber
Temadag: Skab gode fællesskaber
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
Mellemfolkeligt Samvirke og Ungdomsbyen har i fællesskab udviklet tre spændende temadage, der skal styrke demokrati, medborgerskab og stærke fællesskaber på skolen og blandt eleverne. De to øvrige temadage hedder ”Brug din stemme – sprog og debat og ”De unges demokrati". Tid: 9-13.45 Sted: Global Platform, Fælledvej 12, 2200 København N. Alternativt på jeres skole. Underviser: Underviseren vil være fra Ungdomsbyen eller Mellemfolkeligt Samvirke Booking: Send en mail til Stine Thuge, sth@ms.dk, med følgende oplysninger: Skolens navn, klassetrin, kontaktperson og mail. Angiv hvilken måned i skoleåret 20/21, du ønsker.Vi vender retur med mulige datoer

Tidspunkt:

Tirsdag 1. september 2020 til Fredag 18. juni 2021
Sted:
Global Platform
Fælledvej 12C
2200
København N
Styrk fællesskabet i klassen og bliv gode til at løse konflikter. Dagen består af øvelser om identitet, værdier, gruppedynamikker og konflikter. Klassen arbejder med positive fællesskaber på skolen.