Velkommen til koens verden-følg mælkens vej fra ko til karton
I forløbet fortælles om hvorfor og hvordan mælken kommer frisk og velsmagende hele den besværlige og lange vej fra koens yver til alles morgenbord, der tager sit udgangspunkt i dansk mælkeproduktion.
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
Tilmelding: hedars@kk.dk. Husk at angive skole, klassetrin og antal elever.

Tidspunkt:

Onsdag 25. september 2019
Sted:
Kulturstationen Vanløse
Frode Jakobsens Plads 4, 1.
2720
Vanløse
I forløbet fortælles om hvorfor og hvordan mælken kommer frisk og velsmagende den besværlige og lange vej fra koens yver til alles morgenbord. Oplægget tager udgangspunkt i dansk mælkeproduktion.