Ungerådsvalg & workshop: Ungdom brug din stemme
Politisk værksted
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
Til efteråret 2022 skal byens unge vælge nye medlemmer til Ungeråd KBH. Det er et talerør for Københavns ungdom til byens politikere, som består af 35 borgervalgte lokale unge i alderen 12-20 år. Hvert år kan ungerådet anmode om at få op til fire politiske forslag behandlet i Borgerrepræsentationen. Ungdomsskolen tilbyder i samarbejde med Ungeråd KBH et 5 timers undervisningsforløb rettet mod dansk eller samfundsfag i 7.-10. klasse. Her vil klassen lære om demokrati og aktivt medborgerskab. Undervisningen vil give en forsmag på livet som ungerådsmedlem, og klassen skal prøve kræfter med at lave en kampagne eller skrive et læserbrev. Efter endt forløb har klassen arbejdet med: 1) Politisk kommunikation og debatkultur i det politiske Danmark 2) Visuelt udtryk og grafisk design i politiske kampagner 3) Læserbrevet som politisk kommunikationsform 4) Unges indflydelsesmuligheder i København. Programmet strækker sig over fem timer fra kl. 8:30-13:30, hvor der på skift er oplæg, fælles demokratiøvelser, skrive- og visuelle formidlingsopgaver foruden fremlæggelse. Der er indlagt pauser og tid til frokost.

Tidspunkt:

Mandag 5. september 2022 til Fredag 28. oktober 2022
Sted:
Ungdommens Demokratihus
Slagtehusgade 10a
1715 København V
København
Information og booking:
Et fem timers demokrati-undervisningsforløb i forbindelse med valget af et nyt Ungeråd KBH. Afholdes for 7.-10. årgang i september-oktober 2022 i Ungdommens Demokratihus.