UNG2400 - storytelling af unge med etnisk minoritetsbaggrund
Red barnet ungdom

Tidspunkt:

Onsdag 10. juni 2015 til Fredag 10. juni 2016
Sted:
Københavns Kommune
Aftales nærmere
-
-
Personlige integrationshistorier med temaer som diskrimination, kulturel splittelse, fordomme, konflikter med forældre, fremmedhed, uddannelsesvalg, mobning, venskab og frivillighed. Oplæg til dialog.