Trigonometri i skoven
Trigonometri
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
Kontakt vejlederen ca. 14 dage før turen omkring ønsket tidspunkt for dagen, lærerens forventninger og elevernes forudsætninger. Er forløbet mandag, tirsdag, onsdag eller fredag - kontakt: Morten Vendelbo Hammeken tlf. 2373 0232 Email: mvjen@nst.dk Torsdage kontakt: Sascha Ethelberg Mobil 28304421 Email: sascha@ethelberg.net

Tidspunkt:

Mandag 20. juni 2022 til Fredag 23. juni 2023
Sted:
Københavns Naturskole, Bøllemosen
Skodsborgvej 400
2942
Skodsborg
Information og booking:
Eleverne skal løse følgende opgaver (det forventes, at de har arbejdet med det før, evt ved hjælp af opgaverne, som er i venstre side under ”Trigonometri undervisning”): - Beregn den nye bros længde ved hjælp af trigonometri og et nivelleringsapparat. - Beregn højden af et træ ved hjælp af klinometer og trigonometri. - Beregn den nye tovbane længde ved hjælp af Pytagoras-læresætning. - Beregn højden af et træ ved hjælp af målepind og viden om ligedannede figurer.