Tal dig Stærk!
Progressivt forum teater for unge der rykker grænser og skaber selvstændighed.
Arrangør:Tal dig Stærk
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
Igennem skriveøvelser undersøger deltagerne selvoplevelede begivenheder. Vi skaber et trygt, legende og undersøgende rum, hvor vi inspirerer og tør dele med hinanden. På gulvet får eleverne redskaber til at udtrykke sig og sætte krop på deres fortællinger, så de afslutningsvis kan fremvise små dramatiseringer og oplæsninger foran et publikum. Målet er at give eleverne en succesoplevelse på scenen, som eksperter i deres egne historier, som de kan tage med sig i andre undervisningssammenhænge og generelt motivere dem til at tage ordet. Vi har også erfaring for, at de personlige historier generer nye åbninger og spejlinger imellem eleverne og dermed medvirker til øget trivsel og fællesskab. Afslutningsvis fremvises dramatiseringer, oplæsninger samt Q&A foran et publikum på skolen. I kan booke 4 forskellige forløb af forskellig varighed. 1. forløb: 4 timer, 2. forløb: 6 timer, 3. forløb: 8 timer og 4. forløb: 12 timer. For yderligere information, kontakt Lasse Hoeg von Essen på mobil: 50 57 09 81 eller via taldigstaerk@gmail.com

Tidspunkt:

Mandag 16. oktober 2023 til Onsdag 9. oktober 2024
Sted:
Aktiviteten finder sted på skolen
Information og booking:
Tal dig Stærk er en workshop, som igennem personlige historiefortællinger og performance styrker elevernes selvværd og øger deres bevidsthed om egne evner og hinandens grænser.