STEM: Kod og design din robot, og løs missionen!
STEM: Robotkodning for begyndere med Dash-robotter
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
I denne workshop arbejder vi med elevernes kreative evner. Vi tager udgangspunkt i en historie og mission. Eleverne får en grundlæggende forståelse for, hvorfor det er vigtigt at kende til kodning, robotter og teknologi. De lærer blokprogrammering og stifter bekendtskab med andre typer af kodesprog. De bliver stillet overfor en mission (real life problem), som de i grupper samarbejder om at løse. De brainstormer, designer, tester og koder. En sjov og praktiskorienteret workshop. Mission for Indskoling: nedkæmp monsteret og red prinsessen Mission for Mellemtrin/Udskoling: Find og neutraliser terroristers a-bombe Dette forløb berører primært kompetencemål i Teknologiforståelse Teknologiforståelse: ”Teknologisk handleevne”, ”Computationel tankegang” Mål: Eleverne får en grundforståelse for kodningens principper. Eleverne lærer at kode robotter til at virke efter en hensigt. STEMkbh: Dette forløb er en del af STEMkbh, der er din sikkerhed for et kvalitetsforløb inden for STEM-området. STEM står for Science (naturfag/naturvidenskab), Technology, Engineering (ingeniørens arbejdsmetode) og Math.  Forløbet understøtter inden for STEM: Technology: Eleverne arbejder med teknologi Forløbet egner sig til at arbejde med praksisfaglighed og samle observationer til UPV. Forløbet varer typisk fra 9:00 til ca. 13:30, men dette kan tilpasses efter aftale. BUFX har computere og udstyr. Medbring madpakke.

Tidspunkt:

Mandag 3. august 2020 til Torsdag 1. juli 2021
Sted:
Værkstedshallerne, Julius Andersens Vej 1, 2450 Kbh
eller
TEC, Stæhr Johansens Vej 7, 2000, Frederiksberg København
København
Information og booking:
Lær at kode, problemløse og udtænke kreative løsninger for at gennemføre missioner og opgaver.