STEM: BUFX MOBIL – Mini MakerSpace på hjul
BUF X MOBIL – Mini MakerSpace på hjul billede
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
BUFX Mobil er en løsning, hvor vi kommer til jeres skole og holder forløb. Her har vi mulighed for at medbringe en række spændende teknologier som f.eks. Dash robotter, MakeyMakey, micro:bits, 3D printere mm. Vi laver forløb efter aftale med cyklens teknologier fx et 3D Print forløb, hvor lærer I om at 3D printe, at designe med Tinkercad og skabe en model, der kan printes i 3D. BUFX-cyklen giver mulighed for at arbejde med teknologier, som skolen ikke selv råder over samt at få hjælp til dette. Faglige mål: En række af BUFX’s forløb kan laves lokalt på skolen med teknologierne i cyklen. Målsætning udarbejdes i samarbejde med BUFX STEMkbh: Dette tilbud er en del af STEMkbh, der er din sikkerhed for et kvalitetsforløb inden for STEM-området. STEM står for Science (naturfag/naturvidenskab), Technology, Engineering (ingeniørens arbejdsmetode) og Math. Praksisfaglighed: Forløbet egner sig til at arbejde med praksisfaglighed og samle observationer til UPV. Forløbet varer typisk fra 9:00 til ca. 13:30, men dette kan tilpasses efter aftale. BUFX har få computere i cyklen, og skolen kan skulle stille med computere.

Tidspunkt:

Mandag 3. september 2018 til Søndag 20. juni 2021
Sted:
BUF X - Værkstedshallerne (Valby)
Julius Andersens vej 1
2450
København SV
Information og booking:
Vi har fyldt vores ladcykel med moderne teknologier til læring! Book et forløb, og vi kommer til jeres skole fx. som del af emneuge. Lån herefter cyklen til egen undervisning i nogle uger.