Skoleevent: Årets Pressefoto - Mød en vinder
Årets Pressefot. Bax Lindhardt
Arrangør:Fagligt Center
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
I forbindelse med visningen af udstillingen Årets Pressefoto har biblioteket inviteret fotograf Lindhardt til at fortælle elever fra 7.-10. klasse om sit arbejde som pressefotograf. Den prisvindende fotograf bliver interviewet af tv-vært Sofie Østergaard, og samtalen vil have særligt fokus på pressefotos og årets vinderbillede. Hvis I har spørgsmål til Bax om f.eks. hans arbejde eller hans vinderbillede, har I mulighed for at få Sofie til at stille jeres spørgsmål. I skal blot sende jeres spørgsmål til biblioteket (undervisning@kb.dk). Eventet er et undervisningstilbud til elever i udskolingen og understøtter læringsmål i danskfaget. Eventet giver eleverne en unik indsigt i tilblivelsen af pressefotos og en forståelse for en fotografs arbejde og kan således understøtte arbejdet med pressefotos ude på skolerne og særligt i de klasser, som opgiver pressefotos til eksamen. Der er mulighed for at besøge udstillingen Årets Pressefoto i forbindelse med eventet. Der er begrænset plads i udstillingen, så et besøg enten før eller efter eventet kræver tilmelding til undervisning@kb.dk. I forbindelse med eventet kan udstillingen besøges enten kl. 10 eller kl. 12. Der er gratis adgang til udstillingen i forbindelse med eventet.

Tidspunkt:

Tirsdag 9. april 2019
Sted:
Den Sorte Diamant
Søren Kierkegaards Plads 1
1016
København
Information og booking:
Få et sjældent indblik i en pressefotografs arbejde. Det Kgl. Biblioteket har inviteret vinderen af Årets Pressefoto, Bax Lindhardt, til at fortælle om sit vinderbillede og arbejde som fotograf.