Salaam Skole: Film og oplæg om en global verden
Afshin
Pris:
Betaling
Praktiske informationer:
For booking skriv til skole@salaam.dk

Tidspunkt:

Onsdag 1. august 2018 til Søndag 30. juni 2019
Sted:
Ude på skolen
Landet over
I alle kommuner
og byer
Information og booking:
Giv din klasse indsigt i flerkulturelle og globale temaer med relevante og medrivende film og giv dem chancen for at arbejde temaerne igennem med Salaams oplægsholdere ude på skolen.