Salaam Skole: Film og oplæg om en global verden
Afshin
Pris:
Praktiske informationer:
For booking skriv til salaam@skole.dk

Tidspunkt:

Torsdag 17. august 2017 til Lørdag 30. juni 2018
Sted:
Ude på skolen
Landet over
I alle kommuner
og byer
Information og booking:
Giv din klasse indsigt i flerkulturelle og globale temaer med relevante og medrivende film og giv dem chancen for at arbejde temaerne igennem med Salaams oplægsholdere ude på skolen.