Retten til privatliv på nettet - sikker og lovlig adfærd på internettet
Digital dannelse
Klassetrin:
Pris:
Gratis
Praktiske informationer:
Målgruppe: Udskolingselever 7.-9. klasse. Max antal elever: En klasse. Booking via mail til Almen.ungdomsskolen@kk.dk Ved booking skal desuden skrives: 1) Ønsket forløb /titel på forløbet 2) Ønskede datoer og uv-tider! (VIGTIGT!) 3) Skolens navn 4) Kontaktoplysninger på lærer(e) fra skolen. (telefon og mail!) 5) Antal elever (cirka) og klassetrin.

Tidspunkt:

Mandag 2. september 2019 til Fredag 29. maj 2020
Sted:
Finder sted på skolen
I dette forløb på fire timer er der fokus på elevernes digitale dannelse og på sikker og lovlig adfærd på nettet. Eleverne får gennem forløbet kendskab til digitale spor, digital identitet og etik.