Rapworkshop om medborgerskab ( 4 timer)
Rapolitics Workshop_Katarina Siig Søderberg
Arrangør:RAPOLITICS
Klassetrin:
Pris:
Gratis
Praktiske informationer:
Workshoppen bliver varieret, kreativ og er med det konkrete formål, at eleverne i mindre grupper skal lave deres helt egne rap-sange om medborgerskab. Deres tanker og refleksioner bliver nedfældet på vers i en kreativ læringsproces, og versene nedskrives efterfølgende på plancher. I slutningen af workshoppen fremføres rap-sangene for klassen, og plancherne står tilbage som elevens eget medborgerskabsmanifest, der fortæller hvad eleverne kan gøre som individer og som en del af deres skole og lokalsamfund. Workshoppen faciliteres af to af Rapolitics' rap-coaches. Der arbejdes i workshoppen med: - Dialog om medborgerskab og demokrati - Inddragende arbejde med hvad aktivt medborgerskab er: rettigheder, pligter, medbestemmelse, osv. - Italesættelse og diskussion af elevernes egne syn på medborgerskab. I workshoppen kan der deltage op til 25 elever, og workshoppen vil vare 4 timer. FØR WORKSHOPPEN Før workshoppen får lærerne tilsendt en forberedende one-pager, de skal bruge til at introducere eleverne til workshoppen. Læreren forbereder eleverne på rammerne for dagen, og på at de skal arbejde kreativt og selvstændigt. WORKSHOPPENS FORLØB - Rapcoaches og temaet, medborgerskab, introduceres. - Herefter udfoldes diskussioner og refleksioner om temaet. - Næst introduceres rytme-, flow- og -skriveøvelser. - Eleverne producerer nu deres egne rap-sange i små grupper, hvor de bruger diskussionerne om medborgerskab til at udtrykke deres egne holdninger. - Rap-sangene nedskrives på plancher. - Workshoppen afrundes med en fælles performance for eleverne, hvor plancherne står tilbage som elevernes fælles medborgerskabsmanifest. EFTER WORKSHOPPEN Lærerne tager en evaluerende snak med eleverne om, hvordan de har oplevet workshoppen ud fra evalueringsmateriale fra Rapolitics. Respons sendes retur til Rapolitics. Book workshop her: pelle@rapolitics.org.

Tidspunkt:

Tirsdag 1. september 2020 til Torsdag 31. december 2020
Sted:
Aktiviteten finder sted på skolen
Information og booking:
Rapolitics tilbyder en workshop, hvor eleverne aktivt og kreativt diskuterer deres egen rolle i samfundet. Workshoppen faciliteres af to rapcoaches, der støtter eleverne i at skabe egne produktioner.