Rap-workshop med RAPOLITICS
Rapolitics

Tidspunkt:

Tirsdag 23. maj 2017 til Søndag 31. december 2017
Sted:
På skolen
Skolens adresse
Skolens postnummer og
by
Information og booking:
RAPOLITICS er en udtryksform, som kan bruges til at få sat ord på diskrimination og hadforbrydelser. Publikum arbejder med ord og tekster og reflekterer over diskrimination og konsekvenser her af.