Rap som læringsredskab
Livsbanen

Tidspunkt:

Mandag 11. august 2014 til Fredag 16. december 2016
Sted:
På skolen eller i Livsbanens værksted, Energicenter Voldparken
Kobbelvænget 65
2700
Brønshøj
Information og booking:
Livsbanen skriver, sammen med eleverne, tekster om faglige eller personlige temaer. Vi indspiller på professionelt udstyr, og når forløbet er slut, står klassen med et fælles produkt af høj kvalitet.