Normkreativ Sex: Følelser Fordomme Frihed
køn krop grænser normer samfund seksualundervisning queer
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
På qrop.dk kan du læse om os og vores forløb. Alle spørgsmål og booking-forespørgsler sendes til qropskooperativet@protonmail.com Mål: Vi undersøger mod, venskab, handlekraft, normkritik, selvrefleksion, kønsidentitet og grænser. Vi ønsker at give eleverne mere end gode tips om seksualitet, nemlig at styrke den enkeltes tro på sig selv og dens drivkraft i verden. Vores undervisning modvirker mobning og diskrimination og undersøger konkrete handlemuligheder i svære situationer. Opbygning: Forløbet er bygget op af tre undervisningsgange á to timer hver, for at sikre kontinuitet, selvrefleksion og forankring af udbytte og læring i et trygt læringsmiljø. Som udgangspunkt er vi to undervisere til stede per forløb. Eleverne bliver foreslået hjemmeopgaver i form af praktiske øvelser og refleksioner mellem hver undervisningsgang.

Tidspunkt:

Mandag 5. september 2022 til Fredag 30. juni 2023
Sted:
Aktiviteten finder sted på skolen
Information og booking:
Ny alternativ seksualundervisning fordelt på 3 workshops: Krop&Køn, Relationer&Grænser, Normer&Samfund. Om mod, venskab, handlekraft, selvrefleksion, kønsidentitet og grænser. Læreren lærer med.