Musik / Prøveforberedende workshop til valgfag
Musik valgfag
Fag: Musik
Klassetrin:
Pris:
Gratis
Praktiske informationer:
I dette forløb skal eleverne lære om popmusikkens og musikteknologiens historie og eksperimentere med digital musikproduktion. Eleven skal desuden selv skabe en popsang til et udvalgt event. Forløbet er overordnet inddelt i fire faser inspireret af FIRE-modellen: Forforståelsesfase/Idegenereringsfase/Realiseringsfase/Evalueringsfase. Slutteligt en præsentation af elevernes værker/arbejde. Forløbet er tilrettelagt sådan, at eleverne kommer til at arbejde kreativt, innovativt og entreprenant med musikproduktion. I afslutter forløbet med en præsentation, hvor eleverne spiller deres nye musiknummer og derefter udfra en disposition (med udgangspunkt i et færdigheds-og vidensområde inden for kompetenceområder musikforståelse) præsenterer deres overvejelser omkring musikken. Du kan enten booke en underviser fra ungdomsskolen som kan facilitere (dele af) forløbet i jeres valgfagsundervisning (6-8 timer), eller du kan rekvirere uv-materialet som du/I selv kan anvende i undervisningen. Forløbet er også en mulighed for, at du/musiklæreren på skolen kan få indblik i digital musikproduktion samt elementer i prøveformen. Forløbet er prøveforberedende.

Tidspunkt:

Tirsdag 30. juni 2020 til Fredag 30. april 2021
Sted:
Afvikles hos jer på skolen.
Ved booking husk at angive:
Ønskede datoer og uv-tider(VIGTIGT) Kontaktoplysninger på kontaktperson
Skolens navn+Antal elever(cirka)+Klassetrin
I dette forløb træner 7. og 8. klasseelever sig i den afsluttende musik prøve. Eleverne kommer til at arbejde kreativt, innovativt og entreprenant med musikproduktion både analogt og digitalt