Mit Tørklæde - Mit Valg
Mit Tørklæde Mit Valg
Arrangør:David Dahl
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
Sted: Forløbet finder sted på jeres skole._________________________________________ Varighed af forløbet: 90min eller efter aftale.________________________________________ Praktiske forhold: forløbet kræver mulighed for at jeg kan afspille video fra min pc eller USB.__________________ Underviser: David Lebovitch Dahl er historiker, ph.d., med baggrund i forskning og undervisning i fordomme og religion._______________________________ Forberedelse: Forløbet kræver som udgangspunkt ingen forberedelse, men materiale kan tilsendes efter aftale. Forløbet kan således bruges som et enkeltstående input på 90 minutter, men kan også danne basis for et længere forløb på 1-2 uger.____________________________________ Bookning og spørgsmål sker ved kontakt til David på e-mail jdavidldahl@gmail.com eller mobiltelefon 29630527._______________________________ Tilbuddet er tænkt som input til emner om integration, ligestilling, indvandring og danskhed i historie/samfundsfag i udskolingen, særligt 8-9 klasse.__________________________________________ Med udgangspunkt i debatter om tørklæder opnår eleverne indsigt i de bredere problematikker vedrørende de nævnte emner. Projektet sigter ud over den faglige læring om emnerne mod at styrke fællesskab, medborgerskab og demokrati. Forløbet starter med et gruppearbejde på 20 min, hvor syv grupper hver får et dilemmaspørgsmål med to modsatte standpunkter relateret til tørklædedebatterne. To repræsentanter fra hver gruppe argumenterer overfor klassen for hver sit standpunkt Bagefter vises og diskuteres videoer om tre aspekter af at gå med tørklæde. Hvad betyder debatterne om tørklæder for dem, der går med tørklæde, hvilke oplevelser har man, når man går med tørklæde, og hvad betyder det for ens identitet. Derefter arbejdes der igen i samme syv grupper med spørgsmål til videoerne, fremlæggelse for klassen og fælles afrunding. Der medfølger et omfattende skriftligt materiale, som klassen kan bruge til fordybelse og projektarbejde før og efter forløbet. Alt materiale og video er udviklet af David i samarbejde med lærere i udskolingen i et to-årigt projekt med Museum Østjylland.

Tidspunkt:

Tirsdag 9. juni 2020 til Lørdag 18. december 2021
Sted:
Aktiviteten finder sted på skolen
Information og booking:
Forløbet er input til emnerne integration, ligestilling, indvandring og danskhed. Under besøget ser vi videointerviews med kvinder der går med tørklæde og eleverne udfordres med spørgsmål og opgaver.