Madkundskab / Prøveforberedende workshop til valgfag
Madkunstskab
Klassetrin:
Pris:
Gratis
Praktiske informationer:
I dette forløb træner eleverne sig i den afsluttende prøve i valgfaget. De får udleveret en opgave/case (som ligner et prøveoplæg) og skal derefter løse den praktiske opgave og til slut præsentere resultatet. Der er fokus på, at eleverne får aktiveret deres forforståelse, ideudvikler, overvejer målgrupper/persona, eksperimenterer med råvarer og metoder samt skaber et måltid/anretning tilpasset målgruppen og situationen. Derudover er det fokus på, at eleverne kan redegøre for valg og fravalg (fx tilberedningsmetoder, sundshedsværdi og lignende) i processen. Du kan enten booke en underviser fra ungdomsskolen som kan facilitere et forløb i jeres valgfagsundervisning, eller du kan rekvirere uv-materialet som du/I selv kan anvende i undervisningen. Forløbet er også en mulighed for, at du/madkundskabslæreren på skolen kan få indblik i prøven samt afprøve prøveformen. Varighed: ca. 6-8 timer, afhængig af skolens valgfagsmodel (aftale nærmere). Forløbet kan tilpasses skolens valgfagsorganisering. Forløbet er prøveforberedende.

Tidspunkt:

Tirsdag 30. juni 2020 til Fredag 30. april 2021
Sted:
Afvikles hos jer på skolen.
Ved booking husk at angive:
Ønskede datoer og uv-tider(VIGTIGT) Kontaktoplysninger på kontaktperson
Skolens navn+Antal elever(cirka)+Klassetrin
I dette forløb træner 7. og 8. klasseelever sig i den afsluttende madkundskabs prøve. Forløbet har overordnet samme opbygning som prøven og indeholder desuden elementer fra innovationsdidaktikken.