Lille Dessert
Lille Dessert
Arrangør:Kulturanstalten
Fag: Dansk Drama
Klassetrin:
Pris:
Emner:
Praktiske informationer:
Ønsker man at tilmelde sig, enten som skoleklasse skal man skrive til E77L@kff.kk.dk eller på tlf. 27 15 11 76. Der er plads til 80 publikum. Se https://vesterbroteaterfestival.wordpress.com for yderligere information.

Tidspunkt:

Onsdag 8. marts 2017
Sted:
uKirke
Dannebrogsgade 53
1660
København V
Information og booking:
Vesterbro Teaterfestival inviterer til gratis teaters for indskoling når Det Fortællende Teater spiller Lille Dessert. Det er levende. Det er vildt. Det er fortælleteater i fuldt flor.