Kritisk tænkning i digitale fællesskaber
Kritisk tænkning i digitale fællesskaber
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler
Praktiske informationer:
Oplægget er rettet mod udskoling, og kan afholdes for den enkelte klasse, samlet for hele klassetrinnet eller for flere klassetrin ad gangen. Oplægget afholdes helst fysisk, men lader sig gøre digitalt. Oplægget varer ca. 90 min. og skolen bedes stille et smartboard/projektor (med HDMI-udgang) og evt. mikrofon til rådighed.

Tidspunkt:

Tirsdag 23. marts 2021 til Tirsdag 21. december 2021
Sted:
Aktiviteten finder sted på skolen
Information og booking:
Ved at gå i dybden med begreber som fake news, konspirationsteorier og digitale ekkokamre, vil vi styrke elevernes kritiske sans og evne til at forholde sig nuanceret til ny information.