Koks i klimaet
Koks i klimaet
Fag: Geografi
Klassetrin:
Pris:
Praktiske informationer:
Besøget er tilgængeligt i hele 2018, ved ledige tidspunkter. Se nærmere om booking på vores hjemmeside: science.ku.dk/skoletjenesten

Tidspunkt:

Tirsdag 2. januar 2018 til Fredag 21. december 2018
Sted:
På din skole
På din skole
På din skole
På din skole
Fokus er på drivhusgasser i atmosfæren, som er afgørende for, hvad der kan leve på jorden og hvilke konsekvenser en global temperaturstigning kan få for naturen, for eksempel polerne og ørkenområder.