Klimatilpasning - teknologiens betydning i byen
Klimatilpasning - teknologiens betydning i byen
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler

Tidspunkt:

Tirsdag 9. august 2022 til Torsdag 22. juni 2023
Sted:
ENERGI & VAND
Roskildevej 213
2500
Valby
Information og booking:
Vi undersøger udfordringerne ved skybrud i Hovedstadsområdet, og afprøver løsninger for klimatilpasning langs Harrestrup Å. Vi opstiller hypoteser og tester dem i forsøg med nedsivning og kloaksystemet. Vi laver kortanalyse af hydrologiske forhold, jordbund og befæstigelse, og finder geografiske områder egnet til klimatilpasning.