Klima og flygtninge
Klimaflygtninge
Klassetrin:
Emner:
Pris:
Gratis
Praktiske informationer:
Skoleforløbet zoomer ind på klimarelateret migration og hvorfor mennesker bliver nødt til at flygte fra deres hjem på baggrund af tørke, oversvømmelser og andre naturfænomener. Forløbet har særligt fokus på klimarelateret migration som et stigende globalt problem vi må tage stilling til som verdensborgere. Klimaflygtninges rettigheder og vilkår bliver ikke anerkendt på lige fod med flygtninge, der flygter fra krig eller politiske eller religiøse årsager, så vi stiller skarpt på, hvad det netop betyder for muligheden for at opnå asyl. Vi formidler det i øjenhøjde, fra børns perspektiv og gennem interaktiv læring, hvor eleverne bliver introduceret for problemstillingerne via konkrete cases, præsenteret gennem video (dokumentar), billeder, quizzer eller live-transmission med mennesker der lever på flugt. Denne interaktive læringsform inviterer til dialog og nysgerrighed blandt eleverne. I workshop-delen bliver eleverne delt op i grupper, hvor de samarbejder om konkrete opgaver og bliver konfronteret med problemstillinger relateret til det de har set og hørt i løbet af undervisningen. Læs meget mere på vores hjemmeside: www.flygtningeborn.dk

Tidspunkt:

Tirsdag 3. maj 2022 til Lørdag 31. december 2022
Sted:
Flygtningebørn.dk
Fælledvej 12
2200
København N
Information og booking:
Forløbet zoomer ind på klimarelateret migration og hvorfor mennesker bliver nødt til at flygte fra deres hjem på baggrund af tørke, oversvømmelser og andre naturfænomener.