Klassen Sorterer Skraldet (0.-2. klasse)
Kick off din affaldssortering
Klassetrin:
Pris:
Gratis for københavnske folkeskoler

Tidspunkt:

Mandag 12. august 2019 til Fredag 25. juni 2021
Sted:
Forløbet finder
sted på jeres
skole
-
Information og booking:
Få et lærerigt og sjovt undervisningsforløb i alle klasser med fokus på affaldssortering i dit klasseværelse. Via forløbet får eleverne viden og kompetencer til at udføre korrekt affaldssortering.